Foto: Lotta Kühlhorn

Ovisshet i Livet

Att inte veta. Det är kärnan i att leva i ovisshet. För några är det positivt och utmanande. För andra väcker det känslor av oro och rädsla. I det här numret av Livet får du möta filosofen Jonna Bornemark som fick ångest av att inte känna fast mark under fötterna. Sjukhusprästerna Peter och Carl Henric har fått agera ställföreträdande för anhöriga eftersom det har varit besöksförbud på Danderyds sjukhus. Läraren Maryam levde i ovisshet under ett år i väntan på uppehållstillstånd.

Och hur blev livet i Danderyds församling under det senaste året? Kyrkan är ju relation och vad innebär det att inte kunna träffas? Jo man får tänka nytt - vilket ungdomskören Vox gjorde och ställde om till att bli den vandrande kören när man inte fick sjunga inomhus. 

Läs Livet om Ovisshet här.

Livet är en tidning som ges ut av Danderyds församling fyra gånger per år - till alla hushåll i Danderyds kommun och till prenumeranter. Du kan även hämta Livet i kyrkor och församlingslokaler. Varje nummer har ett tema men här hittar du även musikprogram, föredrag, gudstjänster och annat som händer i Danderyds församling. 

I november 2020 vann Livet Publishing-priset i kategorin Medborgartidningar. Juryns fina motivering löd: ”För en prestigelös, rolig och användbar tidning med medryckande omslag.”