Nyårshälsning från kyrkoherde Kristin Molander

När Alfred Tennysons dikt Nyårsklockor uppläses från Skansen hoppar man alltid över sista versen - fast den versen just nu, kanske är viktigare än någonsin.