Marie-Louise Zeisig

Min son

Titel: Min son
Teknik och mått: olja, 40x40
Pris: 9 999 kr

Kontakt: Marie-Louise Zeisig, 0707998892, mlz@framtona

www.zeisigartist.se
www.mlzeisig.se

Att måla/teckna ett porträtt är en kärlekshandling. Det spelar ingen roll om jag har en relation till modellen eller inte. När man studerar ett ansikte så detaljerat, anpassas varje penseldrag/linje till alla andra linjer i ansiktet. Under arbetet uppstår ibland en kontakt som är bortanför tid och tanke. Jag upplever en djup närvaro och koncentration och många gånger en vördnad inför att vara människa. För att komma så nära originalet som möjligt krävs precision på millimetern.

Eftersom jag arbetar på fri hand (inga fotoprojiceringar på duken, tack) uppstår under starten och uppbyggnaden av motivet frustration, panik och en känsla av att vilja fly. Men då vet jag att om jag bara fortsätter så kommer snart alla linjer att hamna på rätt plats. Det gäller att ha tålamod och en förmåga att stå ut med att det är dåligt… och fortsätta trots det. Det är så jag arbetar – långsamt och försiktigt.

 

Ung man i halvprofil mot ljus bakgrund. Fotorealistiskt måleri.