Månadsprogram mars

Andlig bålstyrka, meditation, retreat och samtal om förlåtelse med Jacques Mwepu. Mars är fastemånaden då du både i praktiken och i samtal tillsammans med andra kan djupna och finna sinnesro. För att världen ska räddas.