Foto: Gunnel Wahlberg-Lindstedt & Lars-Åke Lindstedt

Ljuset uppfyller världen - ett historiskt perspektiv

Konstutställning av Gunnel Wahlberg-Lindstedt & Lars-Åke Lindstedt. Måndag 8 november - samtal om konsten mellan konstnärerna Gunnel Wahlberg Lindstedt & Lars-Åke Lindstedt och prästen Jenny Karlsson. Kvällsöppet för att se utställningen kl. 17.00-19.00.

Varmt välkommen att se utställningen i Församlingens Hus 20 oktober-21 november
Vernissage onsdag 20 oktober kl 17.00 - 19.00
Församlingens Hus, Angantyrv. 39 (vid Danderyds kyrka)
Öppet: måndag-fredag 9.00-16.00. På söndagar finns det även möjlighet att se utställningen i samband med kyrkkaffet som serveras i Församlingens Hus efter högmässan kl 11.00.