Foto: Christina Högberg

Liberaler i Danderyds församling

Lars-Gunnar Wallin är en av tio personer som ställer upp i kyrkovalet för Liberaler i Danderyds församling. Här får du en presentation av deras program.

1. Vilka tre frågor är viktigast för er nomineringsgrupp och varför?
 Kyrkan – mötesplats för människor som ska ge mer tid för reflexion och meningsutbyte om möjligheter och problem.

Kyrkan – för barn och unga genom att arbeta för meningsfulla aktiviteter för barn och ungdomar. 

Kyrkan – med utvecklad diakoni som ska stödja dem som allra mest behöver mänskligt stöd.

 2. Vad har ni för mål och hur vill ni arbeta för att nå målen?
Verksamheten i Danderyds församling ska bygga insikten om allas lika värde. Det är tolerans och åsiktsfrihet med respekt för andras erfarenheter.

Kyrkan ska vara ett forum för diskussioner om etik, moral och existentiella frågor. Vårt ansvar stannar inte vid nuet utan siktar framåt.

I allt detta måste frivilliga insatser välkomnas. Att stötta och uppmuntra till ett personligt engagemang.

 3. Vad är Danderyds församlings uppgift i Danderyd idag?
 Att finnas till hands, ha en bra diakoni och ta hand om gudstjänstlivet.

 4. Tre ord som beskriver framtidens kyrka.
Öppenhet, omtanke och förkovran. Värna om själens boning.

5. När jag besöker kyrkan blir jag berörd av…
Gudstjänsterna, musiken, tid för eftertanke, stillhet och ro. 

Hemsida: danderyd.liberalerna.se 

Kontakt: Lars-Gunnar Wallin

Dessa kan du rösta på i kyrkovalet: kandidatvisning.svenskakyrkan.se