Foto: Lotta Kûhlhorn

Läs årets första nummer av LIVET!

Tålamod är det redskap vi fått från Gud att träna oss med, för att minska vreden i vår värld. I år kommer alla fyra tidningar av LIVET handla om olika kristna dygder- och deras motsatser, de så kallade dödssynderna.