Kyrkoval 2021

Här hittar du resultatet från årets kyrkoval. I år röstade 25,10 %. Tack till alla som röstade och till alla som på olika sätt arbetade med valet.

Valresultat för Danderyds församling

Arbetarpartiet – Socialdemokraterna (s)
Procent: 9,46 %
Antal röster: 390
Mandat i kyrkofullmäktige: 2

Borgerligt alternativ (BorgA)
Procent: 34,92 %
Antal röster: 1412
Mandat i kyrkofullmäktige: 9

Centerpartiet (c)
Procent: 8,28 %
Antal röster: 335
Mandat i kyrkofullmäktige: 2

Demokrati i Danderyds församling (DiDF)
Procent: 0,8 %
Antal röster: 32
Mandat i kyrkofullmäktige: 0

Liberaler i Danderyds församling (LiDF)
Procent: 5,93 %
Antal röster: 240
Mandat i kyrkofullmäktige: 2

Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan (POSK)
Procent: 34,3 %
Antal röster: 1387
Mandat i kyrkofullmäktige: 9

Sverigedemokraterna (SD)
Procent: 6,13 %
Antal röster: 248
Mandat i kyrkofullmäktige: 2 

Slutgiltigt valresultat: kyrkomötet, Stockholms stift stiftsfullmäktige och Danderyds församling presenteras här. Där kan du även se förändringarna från valet 2017. 

Utsedda ledamöter och ersättare till kyrkofullmäktige 

Här kan du läsa vilka ledamöter och ersättare som kommer att sitta i nya kyrkofullmäktige i Danderyds församling. Det nya fullmäktige tillträder 1 januari 2022.

Vad som händer efter valdagen

Efter valdagen skickas alla röster från kyrkovalen till respektive stiftsstyrelse som har ansvar för den så kallade slutliga sammanräkningen. Vid den slutliga sammanräkningen kontrolleras och räknas alla röster ytterligare en gång. Även de förtidsröster som inte fanns i vallokalen på valnatten räknas vid detta tillfälle. Nu räknas även personröster.

Den slutliga sammanräkningen är precis som den preliminära sammanräkningen offentlig och respektive stiftsstyrelse anslår tid och plats för denna.

När den slutliga sammanräkningen är klar beror på hur många som deltar i årets kyrkoval och hur många som förtidsröstat. Ett slutligt valresultat uppskattas kunna publiceras månadsskiftet oktober/november. 

Läs mer om Det här händer efter valdagen.

Om kyrkovalet

Alla som är medlemmar i Svenska kyrkan, och som senast på valdagen den 19/9 2021 fyller 16 år, har möjlighet att påverka hur Svenska kyrkan ska styras. Att gå och rösta på dem som du bäst tror kan föra din talan i Danderyds församling , Stockholms stift och i kyrkomötet med representanter från hela Sverige är en unik möjlighet att få utrycka din åsikt. Alla som är röstberättigade ska ha fått ett röstkort till folkbokföringsadressen senast den 1 september 2021. Du kan välja mellan att förtidsrösta, brevrösta, budrösta eller rösta i din vallokal på valdagen. 

Din röst spelar roll!

Vilka ska få ditt förtroende att fatta viktiga beslut i kyrkan de kommande fyra åren? I kyrkovalet kan du rösta i tre val: kyrkofullmäktige (Danderyds församling), stiftsfullmäktige (Stockholms stift) och kyrkomötet (med representanter från hela Sverige).

Här får du enpresentation av grupperna som ställer upp i Danderyds församling.

Mer information om Kyrkovalet finns på Svenskakyrkan.se. Där hittar du dessutom information på olika språk, teckenspråk, talad webb.  

Så här styrs Danderyds församling 

 

Kontakt

Marie Smeds är valsamordnare i Danderyds församling. Välkommen att höra av dig till henne med dina frågor. 
Telefon: 08-568 957 12 
E-post: marie.smeds@svenskakyrkan.se  

 

Ställ upp i kyrkovalet!

Klappar ditt hjärta för Danderyds församling? Vill du vara med och ta ansvar som förtroendevald i Danderyds församling? Du kan gå med i en befintlig grupp eller bilda en egen.

Foto på röstkortskuvert. I bakgrunden ser man personer som köar.

Kyrkovalet - demokrati i kyrkan

Svenska kyrkan gick till kyrkoval den 19 september 2021. Valdeltagandet blev 18,4%. Nästa kyrkoval äger rum den 21 september 2025. Informationen på den här webben rör kyrkovalet 2021.