Foto: Magnus Aronson IKON

Kyrkofullmäktige 6/12 kl. 19.00

Efter höstens kyrkoval är det dags att, utifrån valresultatet, välja bland annat kyrkoråd, ny ordförande till kyrkofullmäktige med flera förtroendeposter. Välkommen du som är intresserad av att lyssna!

Kyrkofullmäktige är församlingens högsta beslutande organ och sammanträder som regel en gång på våren och en gång på hösten. Mötet är offentligt och den som är intresserad är välkommen att lyssna.

Kungörelse fullmäktige 6 december 2021

Tid: måbdag 6 december 2021 kl. 19.00. 
Plats: Församlingens Hus