Foto: Magnus Aronson

Konfirmation 2021/2022

Varmt välkommen att bli konfirmand. Här nedan kan du läsa om våra olika grupper och läger under konfirmandtiden. Anmälan öppnar i början av maj. Tveka inta att kontakta oss om du har några frågor och funderingar. Du anmäler dig via ett formulär som ligger längre ner på denna sida.

Hur anmäler jag mig?
Du anmäler dig via formuläret längre ner på den här sidan. Man måste välja ett första, andra och tredjehandsalternativ. Vid frågor går det bra att kontakta pedagogen Stina Klimshca:  stina.klimscha@svenskakyrkan.se 

Klicka på länken och ladda ner broschyren för Konfirmation 2021-2022.

Inbetalningskort för anmälningsavgiften på 1 000 kr skickas ut med brev när vi fått anmälan. Det kan ibland dröja upp till en månad. Anmälningsavgiften återbetalas inte vid eventuell avbokning. Bara Konfa! har ingen anmälningsavgift, gruppen är kostnadsfri.

Vi strävar efter en jämn könsfördelning i våra konfirmandgrupper vilket även kan påverka platsfördelningen.

Ekonomiskt stöd
För den som har behov finns möjlighet att få ekonomiskt stöd.
Kontakta församlingspedagog Stina Klimscha på
08-568 957 41 eller stina.klimscha@svenskakyrkan.se

Särskilda behov
Alla som vill konfirmeras kan och får! Kontakta oss om du har behov av särskilt stödså hittar vi tillsammans den form som passar bäst för just dig.

Måste man vara döpt?
Konfirmationen är en bekräftelse av dopet. Du är välkommen som konfirmand även om du inte är döpt. Då ordnar vi dop under konfirmandtiden.

Vad händer när jag anmält mig?
Du anmäler dig via hemsidan, www.svenskakyrkan.se/danderyd.
När vi fått anmälan skickar vi ut inbetalningskort för anmälningsavgiften (gäller ej Bara Konfa!), fakturan bekräftar att du har fått en plats. När du betalat anmälningsavgiften är er plats säkrad och ni är varmt välkomna till upptakten.

Notera alla datum, träffar och tider för gruppen.

Vid anmälan där ditt förstahandsval är fulltecknad kontaktar vi dig och för dialog om andrahandsval alternativt reservplats. Reserver får i turordning platser vid avhopp.

Fler frågor?
Välkommen att höra av dig till församlingspedagog
Stina Klimscha på 08-568 957 41, stina.klimscha@svenskakyrkan.se

Vi ser fram mot att träffa dig! 

Här får du en presentation av alternativen för 2021/2022:

Här anmäler du dig till konfirmation 2021/2022 genom att sätta ett kryss i rutan under de alternativ du väljer. Du måste rangordna genom att skriva siffrorna 1, 2, 3 osv för ditt första, andra och tredjehandsval i fritextraden under varje konfalaternativ. Har du några frågor om anmälan kontakta Stina Klimscha: stina.klimscha@svenskakyrkan.se