Katekumenat- en väg till vuxen tro

Längtar du efter att samtala om tro och liv? Söker du något som är större än du? Till hösten 2023 startar en ny katekumenatgrupp. För frågor och anmälan kontakta: randi.guldstrand@svenskakyrkan.se

Katekumenatet är en samtalsgrupp där du som vuxen kan samtala om kristen tro  och mycket mer. Vi tar gruppens egna frågor och funderingar som utgångspunkt. Katekumenatet finns i flera kyrkotraditioner och har sina rötter i den tidiga kyrkans dopundervisning. Här finns möjlighet att döpas och konfirmeras. 

Ny grupp börjar 6 september 2023 och träffas varannan onsdag till maj 2024.
Anmälan till gruppen senast 30/4 2023. 

Tid: varannan onsdag 17.00–19.00.
Maxantal: 12 personer. 
Plats: Församlingens Hus. 
Ledare/präster: Randi Guldstrand och Henrik Mattsson 
Anmälan och kontakt: randi.guldstrand@svenskakyrkan.se, 076-821 11 71.