Foto: Linda Mickelsson

Katekumenat - en vuxen väg till tro

Längtar du efter att samtala om tro och liv? Söker du något som är större än du? Är du nyfiken på kristen tro?Välkommen till ett sammanhang där du som vuxen kan samtala och reflektera över livet.

Gruppen passar dig som längtar efter fördjupning oavsett tidigare erfarenhet av kyrkan. Samtalen utgår från deltagarnas egna frågor och livserfarenheter. Vi delar och lyssnar på varandras berättelser. Ingen fråga är för stor eller för liten, nyfikenhet och en vilja att dela sina tankar och frågor med andra är en bra utgångspunkt.

Med i gruppen finns förutom präst och diakon, volontärer som redan vandrat trons väg ett tag. Vi kallar samtalsgruppen Katekumenatet. Katekumenatet finns i flera kyrkotraditioner och har sina rötter i den tidiga kyrkans dopundervisning. För den som vill finns möjlighet att döpas och konfirmeras.

Tid och plats
Varannan tisdag kl17.30-19.30 med start den 8 februari. Vi börjar med en smörgås och kaffe i Församlingens Hus vid Danderyds kyrka.

Anmälan och frågor
Randi Guldstrand, präst, randi.guldstrand@svenskakyrkan.se, 076-821 11 71 eller
Ola Whistler Sahlén, präst, ola.sahlen@svenskakyrkan.se , 070-600 71 16 eller
Susan Bergkvist, diakon, susan.bergkvist@svenskakyrkan.se, 070-301 72 40

Introduktionskväll
Torsdag 18 november kl 17.30 i Församlingens Hus
Vi ger en introduktion till katekumenatet och du har möjlighet att ställa frågor till oss. Else-Lotte Edenius, som både varit deltagare, medvandrare och ledare medverkar och berättar om sina erfarenheter av katekumenatet.

Söndagarna 24 oktober och 21 november, kommer vi att presentera och samtala om katekumenatet tillsammans med nyfikna i samband med kyrkkaffet efter högmässan.
Välkomna önskar Randi, Ola och Susan