Julhälsning från kyrkoherde Kristin Molander

"Vi firar jul för att Gud valde att bli människa, för att komma oss nära i ett litet nyfött barn."