Gunilla Rune

Längtan

Titel: Längtan
Teknik och mått: Akvarell på papper v15x21 cm, ram 23x32 cm 
Pris: 300 kr

Kontakt: Gunilla Rune, 070 755 63 30, gunillarunehome@gmail.com

 ”När man inte längre kan dansa får man energi av minnet och längtan”

Efter ett 75-årigt liv som egenföretagare ute i världen,har jag på ålderns höst börjat måla akvarell under ledning av konstnär Annika Bengtson.

 

Dansande par i rött och blått