Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Välkommen till Danderyds församling Besöksadress: Angantyrvägen 39, 18254 Djursholm Postadress: BOX 2021, 18202 DANDERYD Telefon:+46(8)56895700 E-post till Välkommen till Danderyds församling

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Veckans gudstjänster i Mitt i Danderyd

På tisdagar hittar du annonsen om veckans gudstjänster i lokaltidningen Mitt i Danderyd. Gudstjänsterna finns också på hemsidans kalendarium och i appen Kyrkguiden.

Välkommen till gudstjänst i Danderyds församling!

På söndagar 11.00 är det gudstjänst i Danderyds kyrka, Enebykyrkan och Djursholms kapell. Men det finnas fler gudstjänster att välja mellan för olika åldrar och på vardagar. 

Danderyds församlings gudstjänster hittar du på hemsidans kalendarium, på affischer, Facebook och i lokaltidningen Mitt i Danderyd.

Om du vill söka gudstjänster i Stockholms stift gör du det enklast via Svenska kyrkans app Kyrkguiden eller på stiftets webbplats www.svenskakyrkan.se/stockholmsstift. 

Den gemensamma gudstjänstannonseringen upphörde vid årsskiftet.

Hur togs beslutet?
Beslutet om att upphöra med annonseringen togs av stiftsstyrelsen 5 december efter en längre tids utredning.Till grund för stiftsstyrelsens beslut ligger en läsvärdesundersökning som genomfördes av Investigo 2017, samt en enkät som alla stiftets församlingar haft möjlighet att besvara i början av hösten 2018.

Nås via andra kanaler
Investigos mätningar 2017 visade bland annat att bland de knappt 40 procent av invånarna som läser papperstidningar, 470 000, hade en fjärdedel sett annonsen. Av dessa läste varannan den mer än en minut. En av tio läsare besökte en gudstjänst eller annat arrangemang. Undersökningen visade också att de som besökt evenemang och gudstjänster nås via flera andra kanaler, som församlingsblad, webbsidor och annonser i lokaltidningar. Den andel besökare som bara haft annonsen som informationskälla uppgår till motsvarar 0,1 procent av invånare över 20 år i Stockholms stift.