Foto: Elliot Elliot

Frid och ofrid

Frid är något vi redan har, men ändå ofta längtar efter. Det menar Danderydsprästen Jenny Karlsson som själv kan känna frid i skogen såväl som mitt i värsta middagskaoset.

– Jag förknippar frid med flow. Men även med något som är välmenande i mitt liv, säger Jenny Karlsson.

Frid är något mer än en känsla och även mer än något inre, menar hon.
– Jag ser frid mer som ett förhållningssätt och jag tror vi alla längtar efter frid. Men frid ska inte ses som en motsats till ofrid, där ofrid är något vi ska göra oss av med. Då blir det en vanföreställning om vad livet handlar om, för det innehåller både och.

Som präst i Svenska kyrkan är frid ett begrepp som hon använder ganska ofta, som Guds frid, gå i frid, frid vare med er eller vila i frid.
– Guds frid är något som övergår allt vårt förstånd. Det är den yttersta önskan om det goda för oss människor, för vår skapelse och för vår värld, säger Jenny
Karlsson och fortsätter:
– Vi behöver Guds frid. Vår värld behöver hopp och liv. När jag som präst säger ”må Guds frid vara med er” då önskar jag att vi alla i församlingen ska vara del i den friden som är större än vad vi själva kan åstadkomma.

Och vila i frid?
– Vad som händer efter detta livet är det ingen av oss som vet, men vi kan tro och hoppas. Jag tänker att det handlar om en föreställning om att slutligen få vara del av någon slags frid som vi bara kan längta efter i det här livet.

När upplever du frid?
– När jag har nattat mina barn. I skogen. På mina föräldrars gård där jag växte upp. När jag får tid att spela tvärflöjt. Jag kan också känna frid och tacksamhet mitt under den mest småbarnskaosiga middag eftersom jag länge var singel och att ha barn inte alltid har varit självklart för mig.

Hur når man frid?
– Jag tror att man ska akta sig för att se på frid som något som man uppnår eller ska jaga efter. Det skapar bara ofrid. Frid är något vi redan har, även om vi inte alltid
känner det.

Under hösten har Jenny Karlsson arrangerat en föreläsningsserie på temat
Vägar till fred, vägar till liv.
– Våld och ofrid ligger så nära till hands idag. Vi lever i oroliga och osäkra tider där det drar mot extremism och det gör något med oss som människor. I den här föreläsningsserien vill jag lyfta fram exempel på människor som tror på människovärdet och som arbetar aktivt med att värna det, för kyrkans roll i samhället är att förmedla tron på människovärdet.

Fred och frid är två ord som ligger nära varandra i betydelse.
– Ofta menar vi mer det yttre när vi säger fred och mer det inre när vi säger frid, men de är beroende av varandra. När det handlar om konflikter i världen behöver vi prata om både fred och frid. Fred innebär frid på jorden bland människorna.

De olika föreläsarna som bjudits in till Församlingens Hus pratar om vägar till fred utifrån sitt expertisområde och samtliga föreläsningar finns att titta på i efterhand på Danderyds församlings Youtube-kanal.
– Jag känner mig brinnande när jag får göra viktiga saker och möta intressanta människor. Det ger mig frid att få jobba med de här frågorna, säger Jenny Karlsson.

Hon vill använda kyrkan som plats för det goda samtalet där man kan mötas
trots olika åsikter.
– Det kan också bli en frid i mötet och frid kan dämpa hat. 

Text: Mia Sjöström 
Bild: Elliot Elliot  

Artikeln finns publicerad i Livet nr 4/2020.