Foto: Lotta Kühlnhorn

Förundran i Livet

"Man kan säga att det i en tid av stress, konsumtion och ytlighet finns ett behov av förundran och existentiellt djup" säger religionshistorikern David Thurfjell. Och i vårens tid då livskraften blir så tydlig - visst känner de flesta av oss förundran. I årets andra nummer av Livet får du ta del av tankar kring förundran.

I årets andra nummer av Livet får du ta del av tankar kring förundran. Författaren Patricia Tudor Sandahl förundras när hon vaknar över att hon fått en dag till. 82-åriga konfirmanden Charlotte Sachs överaskades av den inre rösten som sa att hon skulle kontakta Danderyds församling - och livet fick en ny vändning. Prästen Ola uppmuntrar oss till att möta allt levande i ögonhöjd och att det kan lösa upp den existentiella ensamheten.

Läs Livet och förundras.

Livet är en tidning som ges ut av Danderyds församling fyra gånger per år - till alla hushåll i Danderyds kommun och till prenumeranter. Du kan även hämta Livet i kyrkor och församlingslokaler. Varje nummer har ett tema men här hittar du även musikprogram, föredrag, gudstjänster och annat som händer i Danderyds församling. 

I november 2020 vann Livet Publishing-priset i kategorin Medborgartidningar. Juryns fina motivering löd: ”För en prestigelös, rolig och användbar tidning med medryckande omslag.”