Foto: Christina Högberg

Existentiell salong i Danderyds församling

Tillsammans vill vi lyfta de stora problemen och den lilla människans potentiella roll. Vi ses tre onsdagskvällar under våren kl 19:00 i Församlingens Hus. Prästerna Henrik Mattsson och Randi Guldstrand leder salongen i samarbete med Carl ”Charlie” Wahren. Nästa tillfälle är onsdag 8 mars. Varmt välkommen!

Varje samtal har ett ämne som bottnar i vetenskapliga, samhälleliga och existentiella utmaningar. Angelägna frågor, men som också kan väcka en del rädsla och känsla av maktlöshet. Många vill vara med och ”rädda världen” men vi kanske hämmas eftersom det är så överväldigande. Förhoppningen är att vi trots allt kan sprida hopp och få en del nya insikter. Samtalen sker under ”ordnade oordnade former” och varvas med pianomusik à la Carl ”Charlie” Wahren. 

Te och smörgås serveras.

Innan salongen är alla välkomna att delta i kvällsmässan i Danderyds kyrka kl 18:30.  

Datum och teman:
1 feb 19:00- 20:30: Antropocen – människans tidsålder och plats på jorden?

8 mars 19:00-20:30: Omställning – frihet och val. Måste vi ställa om för framtidens skull? Revolution eller stegvis?

19 april19:00 - 20:30: Kulturens kraft – vilken roll spelar kulturen för samhällets hållbara utveckling?

Kort presentation Carl ”Charlie” Wahren:
Tidigare universitetslektor i statskunskap (Uppsala - Stockholm) utbildad i Sverige, Frankrike och USA. Arbetat inom Sida, FN (New York, Genève), OECD (Paris), International Planned Parenthood Federation (London), International HIV/AIDS Alliance (London) och inom forskning med fokus på global miljö- och befolkningsproblem.