Gustaf hellsing

Existentiell hälsa

Lyssna till ditt hjärta.

Existentiell hälsa handlar bland annat om det som är viktigt i livet, det vi förundras över eller vad som ger livet mening. Utifrån olika livsåskådningstexter med fokus på kroppen, själen och anden samtalar vi under några kvällar.
Tid: Måndagar 17.00 – 18.30. Start den
18 februari, därefter 4/3, 18/3, 1/4 och 15/4.
Plats: Andrum, plan 5, Mörby Centrum.
Anmälan/information: Elisabeth Stenberg, diakon. 08-568 957 21 eller elisabeth.
stenberg@svenskakyrkan.se