Våra sakrament, dop och nattvard

Dop och nattvard - hur hänger de ihop? Sätramässa med samtal söndag 5/5 med teol.dr Göran Agrell.

Sakramenten dop och nattvard är heliga handlingar. Hur hänger de ihop och vad skiljer vår lutherska tradition från den katolska? Får man gå till nattvarden om man inte är döpt? Sakramenten är temat på föredraget och samtalet med teol.dr Göran Agrell. Sätramässan är ett tillfällen för teologisk och andlig fördjupning. 
Tid: Söndag 5 maj
16.00 Mässa med Susanna Widner, präst, och volontärer. 
16.30 Lättare förtäring 
16.45-18.00 Föredrag och samtal.

Plats: Sätraängskyrkan, Sjöbergsv. 32