Foto: Christina Högberg

Demokrati i Danderyds församling

Ted Modin är en av två personer som ställer upp i kyrkovalet för Demokrati i Danderyds församling. Här får du en presentation av deras program.

1.     Vilka tre frågor är viktigast för er nomineringsgrupp och varför? 
Kyrkan skall:
- vara tillgänglig och öppen för alla
- skapa mötesplatser mellan generationer
- utveckla verksamheten för barn och ungdom
- ha ett självklart fokus på musikaktiviteter för alla

2.     Vad har ni för mål och hur vill ni arbeta för att nå målen? 
Vi sätter kyrkans värdegrund i centrum. Vi vill säkerställa att verksamheten bedrivs enligt vedertagna demokratiska principer och med en sund ekonomi. 

3.     Vad är Danderyds församlings uppgift i Danderyd idag?
- Att genomföra sitt uppdrag i samklang med kyrkans värdegrund
- Att föregå med gott exempel och vara en förebild
- Att tillämpa demokratiska principer
- Att följa kyrkoordningen
- Att dokumentera verksamheten enligt gällande föreskrifter

4. Tre ord som beskriver framtidens kyrka. 
Respekt, öppenhet och intresse för alla. 

5. När jag besöker kyrkan blir jag berörd av…
Musiken och körsången 

Hemsida: didf.se

Kontakt: Ted Modin 

Dessa kan du rösta på i kyrkovalet: kandidatvisning.svenskakyrkan.se