Foto: Gustaf Hellsing

Var med i kampen för klimatet!

Klimatkrisen är den största gemensamma utmaningen som mänskligheten har stått inför. Genom att ta ansvar för en hållbar framtid inom planetens gränser, utifrån en rättvis fördelning av resurser kan vi uppnå klimaträttvisa.

Läs mer om hur klimatförändringarna påverkar människor här nedan. Skriv gärna under och ta ställning för mer ambitiösa klimatåtaganden! Världen behöver höra din röst!

Vi behöver din underskrift senast 31 oktober här

 

Sisay Feleke i Etiopien

Klimatförändringarna påverkar mitt liv på många sätt, varav ett är den pågående torkan, som har lett till en kraftig minskning av skörden.

Haiti

Jordbävningar, orkaner och perioder av torka. Haiti, ”landet med höga berg” är ett land som ofta har drabbats hårt av naturens krafter. Under de senaste årtiondena har klimatförändringar gjort att effekterna av det utsatta geografiska läget blivit allt svårare för dem som lever och har sitt hem i landet.

Tre böner från Sydsudan

Voya James, Samuel Sebito och Juan Jane Juliushar alla tre drabbats av klimatförändringarna. Dela gärna deras böner för klimaträttvisa.