Foto: Johannes Frandzén_ikon

Danderyds församling gällande Corona

Var rädda om varandra! Vi måste på alla sätt hjälpas åt och ta hänsyn till att vi fortfarande har en pågående pandemi. Folkhälsomyndighetens riktlinjer innebär att vissa verksamheter kan påverkas. Aktuell information finns på hemsidans kalendarium och uppdateras vartefter.

Vi behöver alla hjälpas åt att hindra smittspridning och hjälpa varandra med att hålla avstånd och hålla ut. På hemsidans kalendarium hittar du alltid aktuell information om gudstjänster och övriga verksamheter. 

Församlingens Hus 
Församlingens Hus är öppet måndag-fredag 9.00-15.30 från och med 1 juni 2021. Välkommen att höra av dig till församlingens personal med dina frågor.

Danderyds kyrka 
Öppet måndag-söndag 9.00-16.30. 

Sätraängskyrkan 
Kyrkan är alltid öppen.

Gudstjänster och kyrkliga handlingar (dop, vigsel, begravning) 
Anvisade platser, personer i samma hushåll kan sitta tillsammans. Det kan dock skilja sig åt i antal personer beroende på kyrkornas/lokalerna storlek (se nedan). 

Antal personer i våra kyrkor och övriga lokaler från och med 15/7 2021
Danderyds kyrka - 150 personer 
Altorps kapell - 20 personer
Klockare Malms kapell - 5 personer 
Petruskyrkan - 40 personer
Sätraängskyrkan - 30 personer

Uthyrning av församlingslokaler
Under juni-augusti 2021 gör vi uppehåll i uthyrningen av församlingslokaler som Församlingens Hus, Petruskyrkans församlingsgård och övriga samlingslokaler.

Körerna
Kontakta körledare Kerstin Evén om du vill veta mer. VocAlice och Danderyds kyrkokör har delvis digitala körövningar. Mer information om körer för vuxna kan du få av körledare Maria Resare.

Övriga verksamheter
Se hemsidans kalendarium. 

Behöver du hjälp med något? 
Samtal, ekonomiskt stöd eller något annat som kan minska ensamhet och kanske oro. Välkommen att kontakta våra präster och diakoner.

Danderyds församling följer händelseutvecklingen och Folkhälsomyndighetens allmänna råd:
- stanna hemma när du är sjuk. 
- håll avstång och ta personligt ansvar
_ var uppmärksam på symptom på Convid-19.
- tvätta händerna ofta 
- hosta och nys i armväcket 
- undvik att röra mun, näsa och ögon 

Aktuellt från 
Folkhälsomyndigheten
Krisinformation.se