Danderyds församling gällande Corona

Det är en glädje att vi får samlas men vi måste fortsätta att vara rädda om varandra och ta hänsyn till att vi fortfarande har en pågående pandemi. Från 12 januari 2022 gäller följande restriktioner. Se nedan.

Från 12 januari 2022 ändras villkoren för offentliga sammankomster med anledning av pandemin. 

Antal besökare i kyrkorna

Danderyds kyrka
Gudstjänster utan vaccinationsbevis – max 50 besökande exklusive medverkande, nattvardsgång med ”självbetjäning”.

Gudstjänster med vaccinationsbevis – max 150 besökande exklusive medverkande.

Altorps kapell
Max 40 besökande. Avser både borgerliga och kyrkliga begravningar.

Sätraängskyrkan
Max 30 besökande.

Petruskyrkan
Max 50 besökande.

Gudstjänster 

Från och med den 14 januari 2022 är antalet deltagare vid offentliga samlingar begränsade i enlighet med Folkhälsomyndighetens rekommendationer. 
Gudstjänster utan vaccinationsbevis – max 50 besökande exklusive medverkande. Nattvardsgång med ”självbetjäning”.

Gudstjänster med vaccinationsbevis – max 150 besökande exklusive medverkande. 

Digitalt sänd gudstjänst

Nu börjar vi igen med att digitalt sända söndagarnas högmässa från Danderyds kyrka. 50 personer kan delta på plats i kyrkan så detta är ett komplement för dig som inte har möjlighet att komma till kyrkan. Start söndag 23/1 kl. 11.00. Gudstjänsten sänds via vår YouTube-kanal (sök danderyds församling) https://www.youtube.com/channel/UCt9oZhT6QZmXSwT6XdxYDgQ
Dessutom lägger vi upp en länk på Facebook strax innan gudstjänsten börjar.
Välkommen att se direkt eller när det passar dig.

Dop, vigsel, begravning 

I Danderyds kyrka genomförs dop, vigslar och begravningar med max 150 personer (med vaccinationsbevis). 
Gudstjänster utan vaccinationsbevis – max 50 besökande exklusive medverkande, nattvardsgång med ”självbetjäning”. Om någon önskar ha fler än 50 personer på plats i Danderyds kyrka behövs vaccinationspass för samtliga deltagare. 

Gudstjänster med vaccinationsbevis – max 150 besökande exklusive medverkande.

I övriga kyrkor - se ovan. 

Välkommen att boka dop, vigsel, kyrka/lokaler.

Servering och minnesstunder 

Kyrkkaffe och andra ”eftersitsar” har ett maxantal på 20 personer. 

Minnesstunder har ett maxantal på 50 personer.

Privata tillställningar i församlingens lokaler (dopkaffe, annan uthyrning/-låning) har ett maxantal på 20 personer. 

Aktiviteter för vuxna 

Alla samlingar med vuxna som inte kan genomföras digitalt pausas fram till 1 mars 2022. Detta gäller dock inte gudstjänster. 

Danderyds kyrka 

Öppet måndag-torsdag 8.30-16.30 och fredag-söndag 9.00-16.00. 

Församlingens Hus 

Församlingens Hus bredvid Danderyds kyrka är öppet måndag-fredag 9.00-16.00. Här kan du ta en kopp kaffe och titta på utställningar. Välkommen att höra av dig till församlingens personal med dina frågor eller om du önskar ett enskild samtal. 

Hjälp och stöd

Samtal, ekonomiskt stöd eller något annat som kan minska ensamhet och kanske oro. Välkommen att kontakta våra präster och diakoner.

Allmänt

Danderyds församling följer händelseutvecklingen och Folkhälsomyndighetens allmänna råd:
- stanna hemma när du är sjuk. 
- håll avstånd och ta personligt ansvar
- var uppmärksam på symptom på Convid-19.
- tvätta händerna ofta 

Läs mer på

Folkhälsomyndigheten
Krisinformation.se