Foto: Johannes Frandzén_ikon

Danderyds församling gällande Corona

Var rädda om varandra! Vi måste på alla sätt hjälpas åt och ta hänsyn till att vi har en pandemi. Folkhälsomyndighetens nya riktlinjer innebär att vissa verksamheter uppehåll. Aktuell information finns på hemsidans kalendarium och uppdateras vartefter.

Vi behöver alla hjälpas åt att hindra smittspridning och hjälpa varandra med att hålla avstånd och hålla ut. 

Många verksamheter kan komma att ställas in eller flyttas fram. På hemsidans kalendarium hittar du alltid aktuell information om gudstjänster och övriga verksamheter. 

Församlingens Hus 
Församlingens Hus är stängt tills vidare. Välkommen att höra av dig till församlingens personal med dina frågor.

Danderyds kyrka 
Öppet måndag-torsdag 8.30-16.30, fredag-söndag 9.00-16.30. Tisdag, onsdag och torsdag är det morgonbön kl. 8.30. 

Sätraängskyrkan 
Kyrkan är alltid öppen.

Gudstjänster och kyrkliga handlingar (dop, vigsel) 
Söndagens gudstjänst i Danderyds kyrka  kl. 11.00 sänds digitalt via YouTube. Sök: Danderyds församling. Inga deltagare förutom medverkande. 
Dop och vigsel max 8 personer (exklusive präst, musiker, vaktmästare)

Begravningar i Danderyds kyrka, Altorps kapell, Petruskyrkan och Sätraängskyrkan
Vid begravningar får upp till 20 personer exklusive medverkande, som exempelvis präst, vaktmästare, musiker och begravningsentreprenör, närvara. 

Konfirmation, ledarskolan och ungdomsgruppen träffas digitalt v. 10 och 11
Under vecka 10 och 11 träffas unga i konfirmationsgrupperna, ledarskolan och ungdomsgruppen digitalt, med anledning av hur högstadieskolorna agerar samt den ökade smittspridningen i regionen.

Körerna
Musiklekis och barnkörerna sätter igång med körövning under vecka 5. Kontakta körledare Kerstin Evén om du vill veta mer. VocAlice och Danderyds kyrkokör har delvis digitala körövningar. Mer information om körer för vuxna kan du få av körledare Maria Resare.

Övriga verksamheter
Se hemsidans kalendarium. 

Behöver du hjälp med något? 
Samtal, ekonomiskt stöd eller något annat som kan minska ensamhet och kanske oro. Välkommen att kontakta våra präster och diakoner.

Danderyds församling följer händelseutvecklingen och Folkhälsomyndighetens allmänna råd:
- stanna hemma när du är sjuk. 
- håll avstång och ta personligt ansvar
_ var uppmärksam på symptom på Convid-19.
- tvätta händerna ofta 
- hosta och nys i armväcket 
- undvik att röra mun, näsa och ögon 

Aktuellt från 
Folkhälsomyndigheten
Krisinformation.se