Christina Österberg

Samman

Titel: Samman
Teknik och mått: Akryl, 81x65 cm
Pris: 7 500 kr

Kontakt: Christina Österberg, 073-905 87 93, christinao@mail.com

Instagram: christina.osterberg.gallery

Tillsammans med våra nära och kära bildar vi en levande och harmonisk helhet. Ingen är den andra lik och var och en trivs bäst i lite olika sammanhang. Det finns dock en plats för alla om hänsyn tas till var och ens egenhet och behov. Och vi behöver varandra för att bli synliga och synliggöra varandra.

 Att måla är för mig att vara på en ständig upptäcktsresa bland färger, former och strukturer. Att börja på en ny målning för det att pirra inombords av glädje och nyfikenhet inför den måleriska resa jag ska ge mig ut på.

Numera arbetar jag framförallt i akryl. Dess snabba torkningstid ger mig möjlighet att arbeta i många lager då mina målningar ofta ändrar skepnad under arbetets gång. Jag hämtar min inspiration från såväl naturen som den urbana stadsmiljön. Uttrycket blir dock nästan alltid i en mer eller mindre abstrakt form.

Jag åker regelbundet till olika konstakademier i Tyskland och Österrike, t ex Kunstfakbrik i Wien, för kreativ stimulans och fortsatt utveckling av målartekniker.

Tidigare målade jag ortodoxa ikoner. För att lära mig hantverket med ikonmålning för grunden deltog jag under ett flertal år i olika kurser i Valamo, Finland. Undervisningen ägde rum inom Valamo munkklosters område och bedrevs av erkända ikonografer.

Min kreativa bana började dock med textilt arbete. Under en tioårsperiod då jag var bosatt i södra Frankrike vävde jag stora bildvävar i vävstol. Vävarna gick många gånger till offentlig utsmyckning med köptes även av privatpersoner.

Abstrakt målning med rektangulära färgfält