Foto: Christina Högberg

Centerpartiet

Lukas Johannesson är en av sex personer som ställer upp i kyrkovalet för Centerpartiet i Danderyd. Här får du en presentation av deras program.

1. Vilka tre frågor är viktigast för er nomineringsgrupp och varför?
- Att bryta ensamheten. Kyrkan ska verka för att bryta den utbredda ensamhet som finns och vara ett stöd åt både äldre och yngre.
- Kyrkan måste ut i samhället. Kyrkan ska vara tillgänglig där människor är t.ex. i våra centrum och på sociala medier.
- En kyrka som kan möta alla. Alla är välkomna i kyrkan och det ska finnas ett brett utbud av aktiviteter.

2. Vad har ni för mål och hur vill ni arbeta för att nå målen?
Det övergripande målet är såklart att göra församlingen ännu bättre genom vår politik, vilken framgår av tidigare fråga och vårt valprogram. Arbetet utgörs av ett bra resultat i valet och att fortsätta vara en aktiv del av församlingens demokratiska arbete.

3. Vad är Danderyds församlings uppgift i Danderyd idag?
Att vara en naturlig mötesplats där människor känner sig välkomna och kan hitta gemenskap. 

4. Tre ord som beskriver framtidens kyrka.
Öppen
Framtidstro
Stödjande

5. När jag besöker kyrkan blir jag berörd av…
För mig är kyrkan en plats där man kan koppla bort omvärldens stress och finna inre ro. Att sjunga psalmer och lyssna på musik är också bra för själen.


Hemsida: centerpartiet.se 

Kontakt: Lukas Johannesson, lukas.johannesson@centerpartiet.se 
070-715 56 10 

Dessa kan du rösta på i kyrkovalet: kandidatvisning.svenskakyrkan.se