Foto: Christina Högberg

Borgerligt alternativ

Anders Bergstrand är en av tjugofyra personer som ställer upp i kyrkovalet för Borgerligt alternativ i Danderyd. Här får du en presentation av deras program.

1. Vilka tre frågor är viktigast för er nomineringsgrupp och varför?
- Barn- och ungdomsarbetet. Vi vill satsa mer på barn och unga, särskilt på dem i grundskoleåldern, samtidigt som vi värnar förskola, barnkörer och konfirmandverksamhet. Våra kyrkor ska vara öppna för skolavslutningar.

- Diakonin. Församlingen ska regelbundet besöka alla särskilda boenden för äldre. Många äldre lider av oönskad ensamhet och isolering.

- Kulturarvet. Vi vill vårda det rika kyrkliga kulturarvet i form av kyrkor, kyrkogårdar, inventarier och traditioner.

2. Vad har ni för mål och hur vill ni arbeta för att nå målen? 
Att fler människor ska komma till tro. Det målet når vi genom att erbjuda en bred och kvalitativ verksamhet, så att vår kristna gemenskap i Danderyds församling fördjupas.

3. Vad är Danderyds församlings uppgift i Danderyd idag? 
Att föra ut det kristna budskapet genom att fira gudstjänst, bedriva undervisning samt utöva diakoni och mission. Därför är församlingen navet i den kyrkliga verksamheten.

 4. Tre ord som beskriver framtidens kyrka.
Närvaro, öppenhet och kärlek.

5. När jag besöker kyrkan blir jag berörd av…
Den värme och den ro som råder. Den gör mig trygg.

Hemsida: borgerligtalternativ.nu

Kontakt: Olle Reichenberg 

Dessa kan du rösta på i kyrkovalet: kandidatvisning.svenskakyrkan.se