Bildningens betydelse - För att världen ska räddas

Lars Strannegård, professor och rektor för Handelshögskolan i Stockholm, och kyrkoherde Kristin Molander i ett samtal om att vidga sina vyer. Utbildning och bildning vad är skillnaden? Vad behöver människan? Vad behövs människan till? Sånggruppen The Modern Sound sjunger. Tid: Söndag 12 februari 16.00 Plats: Danderyds kyrka

Varför ska ekonomer studera filosofi och litteratur? Hur hänger andlighet ihop med lärande? Bildning, av både hjärta och hjärna, är själva motorn för mänskliga framsteg och gemenskaper menar Lars Strannegård och visar i boken ”Kunskap som känns” hur estetiska upplevelser kan vara en nyckel till att förstå andras erfarenheter, koppla ihop större skeenden med fakta och inse hur historien är länkad till nuet.

Det handlar om hela människan, det fysiska och själsliga, hur allting hänger ihop. Man kan avsluta en utbildning och vara klar med den, men om man lyckas ta in fler perspektiv och ser tillvarons många dimensioner pågår bildningen livet ut. 

Efter samtalet i kyrkan och sång av The Modern Sound är det bokmingel i Församlingens Hus med försäljning av boken ”Kunskap som känns”. 

Ingen anmälan.

Välkommen!