Foto: Freedom studio_shutterstock

Bibelkunskap och Kristendomens historia

Upptäck och fördjupa dig i kristendomens historia och teologi som på många sätt har format västvärlden och dess samhällen. Välkommen till höstens kurser i bibelkunskap och kristendomens historia.

Torsdagkvällarna är en samlingsplats för olika generationer. Börja gärna med mässa i Danderyds kyrka kl. 19.00. Därefter är det fika och start för kurserna i Kristendomens historia och Bibelkunskap. Ingen anmälan - kom när du kan.

Kristendomens historia
Den kristna traditionen och teologin har format västvärlden och dess samhällen. Kyrkans framväxt i Europa och i Norden har medfört en specifik människosyn och verklig[1]hetsuppfattning. Vad i den kristna idéhistorien formar våra liv och våra samhällen idag? Hur har kristen tro tolkats genom historien?

Tid: Torsdagarna 16/9, 14/10, 11/11 och 9/12 kl. 19.45.
Kontakt: Henrik Mattsson och Kristin Molander, präster.
Plats: Församlingens Hus.

Bibelkunskap
Bibeln är inte en utan flera böcker med olika karaktär sammansatta till en volym som påverkat vår historia och präglar vår tillvaro än idag. Hur har Bibeln tillkommit? Hur har bibeltexterna tolkats genom historien? Hur kan texterna förstås och läsas idag? Vilken betydelse har Bibeln för den kristna tron och kyrkans värdegrund?”

Tid: Torsdagarna 30/9, 28/10 och 25/11 kl. 19.45.
Kontakt: Henrik Mattsson och Kristin Molander, präster.
Plats: Församlingens Hus.