Barbara Anna Debiec

Nära och kära i covid19-tider

Titel: Nära och kära i covid19-tider
Teknik och mått: Papper, collage, 65x48cm
Pris: 2 500 kr

Kontakt: Barbara Anna Debiec, 076 849 86 44, barbara.debiec@gmail.com

www.barbaradebiec.pl

Mitt verk är ett kollage i papper som hänvisar till den ovanligt svåra situationen med anledning av covid-19.

Av den anledningen har våra grundläggande friheter, såsom fri rörlighet, blivit begränsade eller försvårade, liksom möjligheten att träffa våra "Nära och kära". Många av oss har varit tvungna att sitta i isolation eller instängda, det har negativ inverkan på vår fysiska och psykiska hälsa. Den här desperata situationen förstärks av media som dagligen informerar oss om antal dödsfall och antal smittade. Olika media och länder rapporterar ofta olika. Med mitt verk vill jag visa hur vi genom media har blivit tagna som gisslan och blivit fångar i våra egna hem i väntan på nästa information.

När ska vi äntligen få höra den goda nyheten att vi utan rädsla kan träffa våra
Nära och Kära? Litar vi inte alltför mycket på media? Tänker de verkligen på vårt bästa och vems intressen representerar de?På de frågorna och många andra får vi försöka svara. 

Född 1984 i Poznan. Mellan 1999 och 2004 studerade hon på Piotr
Potworowskis gymnasium för konststudier i Poznan. Sedan 2005 har hon bott
i Warszawa, där hon avlade en magisterexamen i konst på konstakademin i Warszawa.
Hon har avslutat doktorsstudier på institutionen för mediekonst på konstakademin i Warszawa.

Barbara studerade som sommarstudent på Kungl. konsthögskolan in Stockholm. Just nu bor och jobbar hon i Danderyd. Mer info om henne finns på hemsidan www.barbaradebiec.pl

 

 

collage