Foto: Jenny Sigeman

Arbete pågår

Just nu pågår markarbete på Danderyds kyrkogård. Området kring Barnkullen görs mera tillgänglig med en gångväg, sittplatser, belysning och nya planteringar.

Kyrkogårdsförvaltningen utför just nu en rad olika markarbeten på Danderyds kyrkogård. Ett av de områden på kyrkogården som vi gör ett större arbete kring är Barnkullen. Vi anlägger en gångväg, en mur, sittplatser, belysning och nya planteringar för att göra platsen mer tillgänglig och inbjudande. Detta kan påverka tillgängligheten under hösten. Vi ber om överseende med detta och hoppas att ni har tålamod under tiden som en förbättrad miljö tar form.