Församlingskören

Byte av dag! Vi träffas nu på tisdagar kl.18.00-19.30 i Sockenstugan för körsång. Körledare Stein Markman 070- 725 08 26. Välkommen nya som gamla deltagare!