Meny

Till dig kära församlingsbo!

Vi har nu i linje med beslutet att stänga ner våra körer och vuxengrupper för ett tag framöver även fattat beslutet att inte hålla offentliga gudstjänster före midsommar.

Detta såklart i syfte att motverka spridningen av Coronaviruset. Nya beslut kommer att fattas efterhand. Men du ska vara medveten om att bönen ändå ständigt pågår i din församling. På söndagarna kommer församlingens präster, diakon, musiker och vaktmästare att fira gudstjänst i Dalby kyrka.

Kyrkans klockor kommer att ringa, förböner kommer att bedjas och kyrkoårets texter kommer att läsas. Vår avsikt är att oftast filma söndagens gudstjänst och lägga ut den på församlingens nya YouTube-kanal. Se här på hemsidan eller sök oss direkt på YouTube. Tacksägelser vid dödsfall, bön för nydöpta och för nyvigda par skjuter vi fram tills vi öppnar till offentliga gudstjänster igen.

Dalby och Hällestads kyrkor är öppna dagtid. I kyrkorummet finns material för personlig andakt. Tänd ett ljus, bed och bara sitt i det vackra, heliga rummet inför Guds ansikte och låt Guds närvaro fylla dig med framtidshopp och ny kraft!

Följ oss här på hemsidan eller via Facebook där vi ständigt berättar om hur vi fortsätter att verka som kyrka nu i Coronatider. Vi har många nya ideér på gång.

Du kan alltid möta präst, diakon, diakoniassistent för samtal varje vardag kl 14-16, det är bara att titta in. Du kan även boka samtal med oss hela veckorna. Ring eller maila. Många kommer till oss med tankar om sin oro och sin isolering. Tänk på att vi alltid finns för dig i denna svåra tid.

Var försiktig!

Jag önskar dig rik välsignelse från Livets Gud +

Per ”Pelle” Lidbeck, kyrkoherde

Per  Lidbeck

Per Lidbeck

Dalby församling

Präst - kyrkoherde