Meny

Konfirmationerna för 2020 års konfirmander blir den 22 aug

Per Mellborg

Per Mellborg

Dalby församling

Präst

Ingrid Norén Nilsson

Ingrid Norén Nilsson

Dalby församling

Präst

Jessica Hörlin

Jessica Hörlin

Dalby församling

Diakoniassistent