Allhelgonatid

Allhelgonahelgen har blivit en av våra största helger.

Allhelgonatid
Församlingens vaktmästare har jobbat hårt för att få kyrkogårdarna fina, kyrkor och sockenstugor hålls öppna för kaffeservering, vi har en minnesgudstjänst där alla avlidna i församlingen under det gångna året nämns vid namn och får ett ljus tänt, vi ordnar program för att ge möjligheten att fundera djupare över död och liv. Församlingens stickcafé har också tillverkat ett nytt bårtäcke, som du kan se i Björnlunda kyrka.

Öppna kyrkor, kaffeservering 4-5/11
Björnlunda och Gryt
Fredag 4/11 kl 11-18
Lördag 5/11 kl 11-16

Gåsinge och Dillnäs
Lördag 5/11 kl 14-17

Minnesgudstjänst
Björnlunda kyrka lördag 5/11 kl 16
Musik: Barbro Frostegren och Frida Stjärnström
Präst: Pär Friberg

Mässa
Gryts kyrka söndag 6/11 kl 11
Dagakören. Mottagande av bårtäcke från församlingens stickcafé.
Präst: Pär Friberg

Kärlekens pris: en föreläsning med Claes Elfsberg
Torsdagen den 27/10 19.00 i Björnlunda kyrka.
Journalisten Claes Elfsberg är en av våra mest folkkära tv-personligheter. Förutom sina 28 år som nyhetsankare på Rapport har Claes programlett valvakor, varit SVT:s tittarombudsman och producerat egna TV:serier. 2018 miste Claes sin 30-åriga dotter i cancer. Han har berättat om sin sorg i både ett sommarprat och i ett antal intervjuer. Den 27/10 kommer Claes och föreläser om sin sorg och kärlekens pris hos oss i Daga församling. Gratis inträde. Den torsdagen kan du också fira en Veckomässa 18.00 i kyrkan och före föreläsningen äta soppa i församlingshemmet. Fri entré.