Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Volontär/frivillig medarbetare på kyrkan

Svenska Kyrkan på Costa del Sol är alltid i behov av hjälpande händer.

Tillsammans skapar vi kyrkan, tillsammans skapar vi ett levande sammanhang, en fast punkt i tillvaron, en trivsam miljö och en plats att längta till. Under många många år har en stor samling människor bidragit till att kyrkan på Costa del Sol kunnat vara den mötesplats den är ämnad till att vara.

Du är behövd! Det finns en mängd olika uppdrag att delta i, både i kyrkans lokal i Fuengirola och runt om på kusten. Kyrkan är ständigt i behov av bullbakare, cafépersonal, hembesökare, gudstjänstvärdar med mera med mera.

Har du möjlighet att bidra med din tid och just ditt engagemang? Vi blir glada om du vill hjälpa till i den utsträckning du känner att du själv vill och kan.

Välkommen att kontakta oss

Lena och personalen på kyrkan.

lena.ottosson@svenskakyrkan.se, tel. 675 888 514