Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Nattens Änglar

Ett socialt projekt tillsammans med Svenska kyrkan, Los Ángeles Malagueños de la Noche och Svenska skolan

Uppehåll läsår 2019/2020
Svenska kyrkan på Costa del Sol har under höst- och vårterminer under de senaste tre åren arrangerat smörgåstillverkning för ekonomiskt behövande i Malaga. Vi samarbetar med organisationen Ángeles Malagueños de la Noche och erbjuder Svenska Skolan i Fuengirolas elever att delta inom ramen för ett Humanistiskt volontärsprojekt. Jag, Lena Ottosson, diakonal assistent i kyrkan samt Desirée Le Grand Ask, kurator på Svenska skolan är ansvariga för projektet. Under föregående läsår deltog ca 25 ungdomar och tillverkade 200 smörgåsar per gång. Detta är ett fint sätt att ge tillbaka något till det spanska samhället. 

Då kostnaden för projektet har blivit omfattande för kyrkans ekonomi önskar vi nu be om stöd från er genom att ge ert företag möjligheten att sponsra en eller flera tillfällen. Kostnaden för ett tillfälle är ca €150 då vi handlar in bröd, pålägg, påsar etc samt levererar smörgåspaketen till Malaga.

Vad kan vi erbjuda er i utbyte?

·        Besök av kyrkans personal på er arbetsplats 1-2 ggr/termin, utdelning av bullar samt information

·        Kyrkans personal är väl utbildade i kris- och katastrofhantering och bidrar gärna med detta vid behov.

·        Ett donationsbevis att sätta upp på synlig plats på er arbetsplats

·        Er företagslogga sätts upp bland sponsorer synligt i kyrkans lokaler

·        Ett enkelt sätt att bidra till det spanska samhället

Låter detta intressant?

Återkom gärna till:

Lena Ottosson
tel: 675 888 514
lena.ottosson@svenskakyrkan.se
 

Följande företag sponsrar Nattens Änglar:

Marbella self storage
Christina Björk

Svensk-Spanska Handelskammaren

Act On
Acton.es
Karin Acton och Karin Pimenta

Smaklökarna Club Nordico Fuengirola

Familjen Hedin

SYDKUSTEN
Sydkusten.es

LAKOMAA CONSULT
Lakomaa Consult AB

SCANDINAVIAN SERVICE

Odd Fellow, Costa del Sol nr 1