Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Nattens Änglar

Ett socialt projekt tillsammans med Los Ángeles Malagueños de la Noche och Svenska skolan

Uppehåll läsåret 2019/2020
Svenska kyrkan på Costa del Sol har under höst- och vårterminer under de senaste tre åren arrangerat smörgåstillverkning för ekonomiskt behövande i Malaga. Vi samarbetar med organisationen Los Ángeles Malagueños de la Noche och erbjuder Svenska skolan i Fuengirolas elever att delta inom ramen för ett socialt volontärprojekt. Kyrkans assistent och kurator Desirée Le Grand Ask, Svenska skolan, är ansvariga för projektet. Under läsåret 2018-2019 deltog cirka 25 ungdomar och tillverkade 200 smörgåsar per gång.

Kostnaden för ett tillfälle är ca €150. Vi köper bröd, pålägg, påsar etc och levererar smörgåspaketen till Malaga.

Vad kan vi erbjuda er i utbyte?

·        Besök av kyrkans personal på er arbetsplats 1-2 ggr/termin, utdelning av bullar samt information.

·        Kyrkans personal är väl utbildad i kris- och katastrofhantering och bidrar gärna med detta vid behov.

·        Ett donationsbevis att sätta upp på synlig plats på er arbetsplats.

·        Er företagslogga sätts upp bland sponsorer i kyrkans lokaler.

·        Ett enkelt sätt att bidra till det spanska samhället.

Låter detta intressant? Kontakta oss via fuengirola@svenskakyrkan.se

SPONSORER GENOM ÅREN

Marbella self storage
Christina Björk

Svensk-Spanska Handelskammaren

Act On
Karin Acton och Karin Pimenta

Smaklökarna Club Nordico Fuengirola

Familjen Hedin

SYDKUSTEN
Sydkusten.es

LAKOMAA CONSULT
Lakomaa Consult AB

SCANDINAVIAN SERVICE

Odd Fellow, Costa del Sol nr 1