Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Kyrkans Bildvägg

Här är du som medlem välkommen att ställa ut din konst

Varje månad byter bildväggen utseende. Amatör som proffs ställer ut sina alster och gör vårt café och kyrkan mer levande genom sin konst. Det är ett mycket uppskattat inslag i vår fina kyrka. Ovan ser ni tavlor från målarkursens deltagar

Nedan finns information för dig som är intresserad av att ställa ut.

Kyrkan bidrar med anvisad utställningsyta        

Vi anger vilken tidsperiod dina bilder kommer att ställas ut       

Vid eventuell försäljning önskar vi att du lämnar 20% till kyrkans diakonala verksamhet       

Viss handräckning erbjuds vid upphängning av dina bilder           

Du ansvara själv för dina bilder         

Vid eventuell åverkan av bilderna så som skador, stöld, brand, fallolyckor etc ansvara du själv för detta. Dvs bilderna täcks inte av kyrkans försäkring utan om du önskar dina objekt vara försäkrade gör du detta själv. ·        
All försäljning av bilder tar konstnären själv ansvar för. ·        

Du ansvara själv för att leverera bilderna, hänga dem och hämta dem.

Allt detta sker under kyrkans ordinarie öppettider.

Har du frågor kontakta:
Linda Svensson Edevint, email: lindasvenssonedevint@icloud.com

 

Linda och Christer, ansvariga för Bildväggen