Församling

Foto: LR

Utlandskyrkans verksamhet bedrivs året runt i hyrd lokal.
Den från Sverige utsända personalen består av präst och diakon.
Kyrkorådet på platsen samt volontärer bidrar i stor utsträckning till kyrkans verksamhet .
Huvudsaklig målgrupp är främst de fastboende svenskarna i området Alicante – Torrevieja, men upptagningsområdet är betydligt större, samt tillresta svenskar.

Övrigt församlings- och diakonalt arbete bedrivs bland de tusentals svenskar som året runt eller under svensk vintersäsong bor i området.
Kyrkan har ett gott samarbete med de Skandinaviska föreningarna, Mas Amigos och Club Nordico.

Gudstjänst firas regelbundet i Torrevieja.

Svensk präst och diakon finns också till för människor som på något sätt hamnar i svårigheter, på sjukhus, i fängelse eller annat.

I Torreviejaområdet finns en Krisgrupp med bred representation som leds av församlingens kyrkoherde och diakon. Krisgruppen är till för större olyckor och katastrofer.

Prästen har vigselrätt.