Sång och musik

Foto: Lilian Ronander

Körledare Yvonne Liss är engagerade vid kyrkans gudstjänster och vid övriga musikaliska arrangemang.

Ett ofta återkommande och berikande inslag under gudstjänsterna är framträdande av den nordiska kören Córo Nórdico. Det är en profan kör med inemot femtio körmedlemmar som sedan ett några år tillbaka getts möjlighet att öva varje onsdag eftermiddag i kyrkans lokaler. Tillgänglighet, tillgång till musikinstrument och välkomnande inslag gör körövningarna trivsamma.

Till kvällsarrangemangen hör taizemässorna och mässa i stillhet där man samlas i gemenskap och sjunger tillsammans. Kyrkan är också en mötesplats för utifrån gästande musiker och sångare, det finns stor öppenhet för medverkan av alla slag.

Sång och musik är en stor och viktig del i kyrkans arbete, verksamheter med sång och musik är mycket betydelsefulla.  Musiken finns i gudstjänsten och ger uttryck för gemenskap och upplevelse.