Välkommen till vår nya mötesplats

Under 2021 växer en ny mötesplats/kyrka fram i Torrevieja. Vi uppdaterar löpande med information om projektets utveckling.

2021-11-12

Äntligen är nu allting klart så att vi kan komma igång med vårt ombyggnadsprojekt. I tisdags var vi samlade i ”nya kyrkan” till en informationskväll där vi kunde berätta om att vi nu fått klartecken ifrån SKUT om att ombyggnadsbudgeten ställs till vårt förfogande och att utformning, byggnadskostnad mm är avklarade. Här på hemsidan finns bilder som visar hur kyrkan kommer att se ut efter ombyggnaden.

Vi är medvetna om att det passerat väldigt lång tid sedan vi påbörjade planeringen av ombyggnaden. Beroende på många problem under vägen har vi efter många diskussioner, undersökningar och funderingar blivit klara med alla delar i projektet. Det är såväl tekniska som ekonomiska frågor som varit stora utmaningar. Vi är glada att vi nu kommit i ”mål” med allt detta.

Tidplanen ser ut så här. Vi stänger fastigheten i december och räknar med byggstart i mitten av januari. Under tiden december-januari måste vi i församlingen se till att lokalen töms helt och hållet. Byggnadsföretaget bedömer att byggtiden är 8 - 9 månader, vilket gör att vi planerar invigning av vår nya kyrka i oktober 2022.

Vi är förhoppningsfulla och tror att vi kommer att få en fin kyrka.

Planritning
Under hösten har El Paraíso varit en fin samlingsplats utomhus.

Historien - fram till idag! 
Den 23 mars 2009 invigdes vår nuvarande kyrka i Torrevieja. Kyrkan var efterlängtad och fyllde våra behov som de då såg ut. Den 27 augusti 2014 fick vi i församlingen en 67-sidig PM, från SKUT (Svenska kyrkan i utlandet) med rubriken ”Anmodan att utföra åtgärder enligt utlandskyrkans lokalförsörjningspolicy”. Våra lokaler hade flera brister, som efterhand delvis åtgärdats så att vi har kunnat få de lokala tillstånd som krävs.

Denna PM blev startskottet för att börja leta efter mer ändamålsenliga lokaler. I december 2015 beslutade SKUT att nya lokaler skulle hyras och beviljade samtidigt ett anslag på 1.200 TSEK till anpassning av de lokaler som skulle hyras.

I februari 2016 hölls ett uppstartsmöte med SKUT för att, på allvar, försöka hitta nya lokaler.

 Läs mer här!

Vill du lämna ett bidrag till vår nya samlingsplats så kan du
Swisha till: Nummer: 123 009 31 04