Foto: Johanna Rosén /Ikon

Uusi aika / En ny tid

Pappi Reijo Oivaeus pohtii koronan vaikutuksia. / Präst Reijo Oivaeus reflekterar över coronans påverkan.

Uusi aika


Kaikki tavallinen muuttui epätavalliseksi. Paljon pahaa ja kärsimystä aiheuttanut korona muutti jokapäiväisen elämämme. Emme enää voineet tavata toisiamme kirkossa emmekä järjestää kerhoja tai muita tapaamisia.

Olemme yrittäneet olla yhteydessä kaikkiin joko puhelimitse tai kirjeitse. Olemme myös videoineet hartaushetken joka viikko. Nämä eivät korvaa fyysisiä tapaamisia, mutta haluamme pandemiasta huolimatta olla läsnä ja kohdata ihmisiä.


Kevään aikana suurin osa meistä toivottavasti rokotetaan. Odotamme, että voimme syksyllä taas avata kirkot. Vielä emme kuitenkaan voi luvata, että näin tapahtuu. On mahdollista, että myös tulevat jumalanpalvelukset joudutaan peruuttamaan.


Rokotuksia on kommentoitu: ”En minä sellaista ota”, ”En ole koskaan tarvinnut”, ”Jumala pitää minusta huolen.” Näin saa ajatella, mutta sanoisin: Ajattele uudestaan! Uskon, että Jumala on mukana tässäkin. Ota siis rokotus, kun saat siihen mahdollisuuden! Vaikka itse et tunne sitä tarvitsevasi, ota se toisten vuoksi!  Näin suojelemme myös lähimmäisiämme. Se on Raamatun mukaista ja kristillistä. 


Jumala suokoon, että saamme kohta tavata kirkossa, ylistää, laulaa ja kuunnella hänen elävää sanaansa.


Reijo Oivaeus
Pappi

En ny tid

Allt som var vanligt och känt för oss förändrades och blev ovanligt. Corona, som har orsakat så mycket lidande och ont, förändrade vårt vardagliga liv. Plötsligt kunde vi inte träffa varandra i kyrkan, eller anordna gruppverksamheter och andra träffpunkter.

 

Vi har försökt hålla kontakt med människor, dels via telefon men också via brev. Vi har också spelat in videoandakter varje vecka. Detta ersätter inte fysiska träffar, men trots pandemin vill vi vara närvarande och möta människor på det sätt som går.

 

Under våren blir förhoppnigsvis många av oss vaccinerade. Vi längtar efter att kunna öppna kyrkorna i höst. Vi kan dock inte lova att så sker. Det är möjligt att även kommande gudstjänster blir inställda.

 

Angående vaccin har följande kommentarer hörts: ”Jag kommer inte ta något sådant”, ”Jag har aldrig behövt detta”, ”Gud tar hand om mig”. Så får man tänka, men jag ber dig: tänk om! Jag tror att Gud är med oss även i detta. Ta alltså chansen att vaccinera dig! Om inte för din egen skull, så för andras skull. På så sätt skyddar vi vår nästa. Det är förenligt med Bibelns ord och det är kristet.

 

​Gud give att vi snart få se varandra i kyrkan och tillsammans lovsjunga och lyssna till hans levande Ord.

Reijo Oivaeus

Präst