Taustatietoa/Bakgrund

Suomenkielinen seurakuntatoiminta on osa Ruotsin kirkon tarjontaa Göteborgissa. / Den sverigefinska församlingsverksamheten är en del av Svenska kyrkans utbud i Göteborg.

Toiminnan kuvaus

Järjestämme suomenkielistä toimintaa ja tapahtumia Göteborgin seurakunnissa. Kohderyhmänä ovat kaupungin noin 30.000 ruotsinsuomalaista. Toimintamme järjestetään pääosin Oscar Fredrikin seurakunnan tiloissa. Jumalanpalvelukset ovat enimmäkseen Oscar Fredrikin kirkossa. Toimimme myös esim. Tuvessä, Kortedalassa, Angeredissa, Bergsjössä.... ja siellä minne toivot meidän tulevan. Pappimme ovat käytettävissä hautausten, kasteiden ja vihkimisten yhteydessä koko Göteborgin alueella. Sekä kaksikielisesti (suomi/ruotsi) että suomenkielisesti. Myös muita kieliyhdistelmiä (suomi/muu kieli) voi kysellä. Diakoniatyöntekijämme tekevät koti-, sairaala- ja laitoskäyntejä tarpeen mukaan ja organisoivat vapaaehtoista ystävänpalvelutoimintaamme.

kynttilöitä hiekassa

Beskrivning av verksamhet

Vi anordnar finska aktiviteter i Göteborgs församlingar. Målgruppen består av stadens ca 30.000 sverigefinländare. Verksamheten ordnas huvudsakligen i Oscar Fredriks lokaler. Gudstjänsterna firas mestadels i Oscar Fredriks kyrka. Vi är verksamma även i bl a Tuve, Angered, Bergsjön, Kortedala... och där dit du önskar att vi ska komma. Våra präster förrättar begravningar, dop och vigslar i hela Göteborg. Både tvåspråkigt (finska/svenska) och finskspråkigt. Fråga gärna om andra språkkombinationer (finska/annat språk). Våra diakonimedarbetare gör hem-, sjukhus- och institutionsbesök vid behov och organiserar våra frivilliga i besöksverksamheten.

Tilat Oscar Fredrik

Oscar Fredrikin seurakuntakoti ja kirkko sijaitsevat todella keskeisellä paikalla. Bussi 60 ajaa kirkon yläpuolelle pysäkille "Jungmansgatan". Aikaisemmalta pysäkiltä "Oscar Fredriks kyrka" nousevat lyhyet potaat ylös kirkolle. Raitiovaunupysäkeistä lähimmät ovat "Masthuggstorget", "Prinsgatan" ja "Järntorget". Tule ihastumaan kauniiseen kirkkoomme! Tervetuloa!

Lokaler Oscar Fredrik

Oscar Fredriks kyrka och församlingshem ligger väldigt centralt i Göteborg. Med bussen 60 kommer man till "Jungmansgatans" hållplats snett ovanför kyrkan. Från den tidigare hållplatsen "Oscar Fredriks kyrka" är det några trappors uppgång. Närmaste spårvagnshållplatser är "Masthuggstorget", "Prinsgatan" och "Järntorget". Kom och bekanta dig med vår vackra kyrka! Välkommen!