Två händer håller i en Muminkopp. I bakgrunden syns en datorskärm.
Foto: Magnus Aronson /Ikon

Tiedotus videohartauksista / Information om videoandakterna

Tärkeä tiedotus Facebookin videohartauksistamme. / Viktig information om våra videoandakter på Facebook.

Tärkeä tiedotus videohartauksista ja muusta vastaavasta sisällöstä Facebookissa.

 

Ruotsin kirkko joutuu tilapäisesti käyttämään Facebookia erittäin rajoitetusti. Syynä on tarve selvittää äskettäin ilmenneet tietosuojakysymyksiin liittyvät epäselvyydet. Olemme kuitenkin saaneet tilapäisen luvan lähettää videohartauksia.
Ystävällisenä pyyntönä toivoisimme kommentoinnin välttämistä samoin kuin hartauksien jakamisen välttämistä, saamiemme toimintaohjeiden takia.

Satu Rekola, johtava pappi

------

Viktig information om videoandakter och liknande innehåll på facebook

I nuläget kan Svenska kyrkan använda Facebook i begränsad utsträckning. Detta eftersom att vissa nyligen uppkomna upphovsrättsfrågor behöver klargöras. Vi har dock tillfälligt fått tillåtelse att publicera videoandakter på Facebook. Vi ber er vänligt att avstå från att kommentera och dela våra inlägg, detta i enlighet med de instruktioner vi har fått.

Satu Rekola, arbetsledande präst