Rippikoulu / Konfirmandläger 2021

Kesällä 2021 toteutetaan valtakunnallinen kaksikielinen rippikoulu suomeksi ja ruotsiksi. / Sommaren 2021 anordnas en tvåspråkig konfirmationsläsning på finska och svenska.

”Minä olen ihme, suuri ihme, ja kiitän sinua siitä.” (Ps. 139:14)

Rippikoulu on ainutlaatuinen tilaisuus tutustua elämän suuriin kysymyksiin yhdessä toisten kiinnostuneiden kanssa. Ruotsin kirkossa nuorille tarjotaan joka vuosi kotiseurakunnassa rippikoulu, ruotsiksi.

Suomen kielellä – tai kaksikielisesti – on lokakuussa 2020 alkanut ensimmäinen valtakunnallinen ”ripari”. Osallistujina on kahdeksan innokasta nuorta, jotka asuvat eri puolilla Ruotsia. Tapaamiset tapahtuvat etänä, digitaalisen Zoom-verkkotyöskentelyalustan kautta. Maaliskuulle on suunnitteilla konkreettinen viikonloppuleiri. Toivon mukaan se mahdollistuu. Kesällä 2021 on leiri Suomessa, Turun saaristossa, yhdessä suomalaisten nuorten kanssa.

Tarkoituksena on luoda tästä jokavuotinen mahdollisuus kaikille Ruotsissa asuville nuorille. Ripariin kuuluvat seurakuntaan tutustumiset tehdään kotipaikkakunnalla, joten göteborgilaiset riparilaiset osallistuvat meidän toimintaamme. Odotamme sitä ilolla.

Aikuisillekin rippikoulu on mahdollinen – ja suositeltava. Pappimme Göteborgissa järjestävät mielellään suomenkielisen rippikoulun joko yksityisopetuksena tai ryhmässä, sopimuksen mukaan.

”Kaikille tahdot rauhaa, leipää antaa. Tee meistä viisaat!” (Virsi 288:3)

Finskspråkig Konfirmandundervisning

”Jag tackar dig för dina mäktiga under, förunderligt är allt du gör.” (Ps. 139:14)

 

Konfirmationen är en unik möjlighet att tillsammans med andra undersöka livets stora frågor. Svenska kyrkan erbjuder varje år svenskspråkig konfirmandundervisning i församlingarna.

 

I oktober 2020 började den första finsk- eller tvåspråkiga nationella ”konfan”. Det är åtta entusiastiska ungdomar från olika håll i Sverige som deltar. Träffarna sker på distans genom det digitala mötesverktyget Zoom. Ett helgläger, som vi i det rådande läget hoppas på blir möjligt att genomföra, är inplanerat i mars. Sommaren 2021 är ett läger tillsammans med finska ungdomar inplanerat i Åbo skärgård i Finland.

Konfirmandundervisning för vuxna är också möjligt och rekommenderas. Våra präster i Göteborg ordnar gärna finskspråkig konfirmandundervisning, antingen enskilt eller i grupp.

 

”Ge fantasi att finna nya medel, Gud, i din tjänst för fred och bröd åt alla. Gud, gör oss kloka!” (Psalm 288:3)