Två små flaggstänger med svenska och finska flaggan står på en hylla.
Foto: Gustaf Hellsing /Ikon

Göteborgin ruotsinsuomalaisen toiminnan uusi organisaatio / Ny organisation för den sverigefinska verksamheten i Göteborg

Nyhet Publicerad

Göteborgin ruotsinsuomalainen toiminta tulee muuttumaan 1. tammikuuta 2023. / Den sverigefinska verksamheten i Göteborg kommer att förändras från den 1 januari 2023.

Tällä hetkellä Carl Johanin pastoraatti hallinnoi ja koordinoi toimintaa, jonka Göteborgin yhdeksän pastoraattia ja seurakuntaa kustantavat yhteisesti. Sekä yhteinen rahoitus että yhtenäinen organisaatio lakkaavat 31. joulukuuta. Tämän jälkeen jokainen seurakunta ja pastoraatti vastaa itse jumalanpalvelusten ja seurakuntaelämän järjestämisestä ruotsinsuomalaisille alueellaan.

/Idag är den sverigefinska verksamheten samordnad och sammanhållen i Carl Johans pastorat och finansieras gemensamt av Göteborgs nio pastorat och församlingar. Den 31 december upphör den gemensamma finansieringen och den sammanhållna organisationen. Det blir efter detta upp till varje församling och pastorat att själva ordna gudstjänster och församlingsliv för sverigefinnarna i de olika församlingarna.

 

Carl Johanin pastoraatti valmistelee nyt organisaation muodostamista meidän neljälle seurakunnallemme ja sitä mitä meidän resursseillamme voidaan tarjota ruotsisuomalaisille Carl Johanin, Högsbon, Masthuggin ja Oscar Fredrikin seurakunnissa.

/ Carl Johans pastorat förbereder nu hur organisationen ska se ut inom våra fyra församlingar och vad vi med våra resurser kan erbjuda sverigefinnar i Carl Johans, Högsbo, Masthuggs och Oscar Fredriks församlingar.     

 

Lisätietoa Carl Johanin pastoraatin tulevasta ruotsinsuomalaisesta toiminnasta antaa kirkkoherra Anders Leitzinger, anders.leitzinger@svenskakyrkan.se.

/ För frågor om framtida sverigefinsk verksamhet i Carl Johans pastorat hänvisas till kyrkoherde Anders Leitzinger, anders.leitzinger@svenskakyrkan.se.

 

Muiden seurakuntien ja pastoraattien toiminnan suhteen pyydetään kääntymään kyseisten tahojen puoleen.

/ För frågor om verksamhet i övriga församlingar och pastorat hänvisas till respektive församling.