noter
Foto: Satu Rekola

Lauluryhmä/ Sånggrupp

Tule mukaan lauluryhmäämme, jos haluat laulaa yhdessä muiden kanssa! / Kom med till vår sånggrupp om du vill sjunga tillsammans med andra!

LAULURYHMÄ

Oletko joskus halunnut laulaa yhdessä muiden kanssa, mutta et ole koskaan saanut mahdollisuutta? Oletko tottunut äänenkäyttäjä, jolle kuorot tai karaokelaulut ovat tulleet vuosien varrella tutuiksi?

Teitä kaikkia varten kokoontuu lauluryhmä joka toinen lauantai parittomilla viikoila klo 14-15 Oscar Fredrikin seurakuntakodilla.

Koronatilanteen vuoksi aloitamme viikolla 7, muutokset mahdollisia.

Laulamme tuttuja ja vähemmän tunnettuja suomenkielisiä lauluja yhdessä, jokainen omalla äänellään. Jos innostusta riittää, on meillä myös mahdollisuus esiintyä kerran tai kahdesti syksyn aikana.

Kaikki ovat sydämellisesti tervetulleita mukaan!

      

                         ____________

sånggrupp

Har du någonsin velat sjunga tillsammans med andra, men aldrig fått möjlighet? Är du en van röstanvändare och körer och karaokesånger har blivit för dig bekanta under åren?

För er alla samlas sångruppen på varannan lördagar udda veckor kl 14-15 i Oscar Fredriks församlingshem.

På grund av coronasituation börjar vi verksamhet på vecka 7, ändringar möjliga.

Vi sjunger bekanta och mindre bekanta finskspråkiga sånger tillsammans, var och en med sin egen röst. Om entusiasmen räcker, har vi även möjlighet för uppträdande en eller två gånger under hösten.

Alla är hjärtligt välkomna!