Foto: Merja Heed

Lägesrapport 2020-08-28

Församlingsverksamheten påverkas fortfarande av pandemin. Vår arbetsledande präst Satu Rekola informerar om programmet för september-oktober.

Av hälsoskäl firar vi varken gudstjänster i kyrkor eller ordnar gruppverksamhet för vuxna i början av hösten. Folkhälsomyndigheten har ju rekommenderat att vi ska undvika kollektiva färdmedel. Således är händelser som ordnas centrerat till ett ställe inte möjliga. Vi svergefinländare bor på olika håll i staden, och vi skulle behöva använda bussar eller spårvagn för att ta oss till verksamheter. Vi strävar dock efter vår närvaro i sverigefinländarnas liv på olika sätt. 

Verksamheten under september-oktober

  • Vi finns på plats en gång i veckan i en kyrka åt gången (Gunnared, Högsbo, Glöstorp, Allhelgona), se separat lista. Vi följer skyddinstruktioner, bl a regeln om två meters avstånd. 
  • Muskari eller musiklekskola börjar den 5.9. (uttomhus eller i Oscar Fredriks kyrka). Verksamheten är planerad att vara så coronatrygg som möjligt. Ansvarig: Jani Fleivik, jani.fleivik@svenskakyrkan.se.
  • Vi fortsätter att publicera videoandakter på söndagar i Facebook. De syns även i nedre delen av vår hemsida.
  • Vi sänder veckovis ”brevandakter” via post från början av september. De är särskilt för sådana som inte ser videoandakter. Beställningen kan göras till Saga Nygård: saga.nygard@svenskakyrkan.se.
  • Kyrkliga handlingar (dop, vigsel, begravning) utförs även på hösten, med hänsyn tagen till skyddsbegränsningar. Frågor: präst Reijo Oivaeus, reijo.oivaeus@svenskakyrkan.se.
  • Al Dente -bibelgrupp fortsätter genom e-post. 
  • Våra medarbetare tar gärna emot samtal per telefon eller video. Ta kontakt!
  • Under hösten spelar våra musiker utanför några äldreboenden. Frågor: Jani Fleivik eller Elina Bomström.

Satu Rekola
Arbetsledande komminister, Sverigefinsk verksamhet i Göteborg
satu.rekola@svenskakyrkan.se