Foto: Gustaf Hellsing

Vähemmistökielet Kiitospäivän päämessussa 10.10. klo 11 Göteborgin tuomiokirkossa / Minoritetsspråk i Tacksägelsedagens högmässa 10.10. kl 11 i Göteborgs domkyrka

Suomen lisäksi on kirkkokäsikirjaa nyt käännetty myös muille vähemmistökielille. Sunnuntaina 10. lokakuuta juhlistetaan tätä historiallista tapausta tuomiokirkossa piispa Susanne Rappmanin johtamassa päämessussa. / Utöver finska har kyrkohandboken översatts även till andra minoritetsspråk. Söndagen den 10 oktober högtidlighålls denna historiska händelse i högmässan som leds av biskop Susanne Rappman i Göteborgs domkyrka.

Nyt kirjoitetaan Ruotsin kirkon historiaa. Vuosina 2020 ja 2021on otettu käyttöön vähemmistökielille käännetty kirkkokäsikirja, ja jumalanpalveluksen vietto sydämen kielellä mahdollistuu kielellisiin vähemmistöihin kuuluville. Ruotsin kirkossa voi nyt saada kasteen, konfirmaation, vihkimisen ja hautauksen sekä viettää päämessua myös pohjois-, luulajan- ja eteläsaameksi sekä meänkielellä ja neljällä romanin varieteetilla.
Käännös on aikaisemmin ollut suomeksi, ja myös se on uudistettu. Kirkkokäsikirja on käännetty kokonaan suomeksi ja osittain muille vähemmistökielille.

Kiitospäivänä 10. lokakuuta kiitämme vähemmistökielisistä kirkkokäsikirjoista Göteborgin tuomiokirkossa klo 11 vietettävässä päämessussa.
Piispa Susanne Rappmann johtaa jumalanpalveluksen ja pappi Bo Claesson saarnaa; mukana ovat myös diakoni Liisa Jonsson Rickäng ja Johannes Marainen muun muassa tekstinlukijoina.

____________

Nu skrivs historia i Svenska kyrkan. Under 2020 och 2021 har kyrkohandboken på nationella minoritetsspråk tagits i bruk och det blir möjligt för medlemmar av språkliga minoriteter att fira gudstjänst på sitt hjärtas språk. I Svenska kyrkan kommer den som vill kunna döpas, konfirmeras, vigas, begravas och fira högmässa på nordsamiska, lulesamiska, sydsamiska, meänkieli och fyra romska varieteter.

Översättningen har redan tidigare funnits på finska och även den är förnyad. Kyrkohandboken har översatts i sin helhet på finska och i urval på övriga minoritetsspråk.

På tacksägelsedagen den 10 oktober tackar vi för kyrkohandböckerna på minoritetsspråk i högmässan kl 11.00 i Göteborgs domkyrka.
Biskop Susanne Rappmann leder gudstjänsten och prästen Bo Claesson predikar; medverkar gör också diakon Liisa Jonsson Rickäng och Johannes Marainen bland annat som textläsare.