Ett krucifix i trä omgivet av två tända ljus.
Foto: Gustaf Hellsing /Ikon

Jumalanpalvelukset / Gudstjänst

JUMALANPALVELUKSET

2022

TAMMIKUU

2.1. klo 11 Jumalanpalvelus Oscar Fredrikin kirkko

9.1. klo 14 Jumalanpalvelus Gunnaredin kirkko

16.1. klo 11 Jumalanpalvelus Oscar Fredrikin kirkko

23.1. klo 11 Jumalanpalvelus Oscar Fredrikin kirkko

30.1. klo 11 Jumalanpalvelus Oscar Fredrikin kirkko

HELMIKUU

6.2. klo 11 Jumalanpalvelus Oscar Fredrikin kirkko

13.2 klo 14 Jumalanpalvelus Glöstorpin kirkko

20.2. klo 11 Perinnejumalanpalvelus Oscar Fredrikin kirkko

27.2. klo 11 Jumalanpalvelus Oscar Fredrikin kirkko

MAALISKUU

6.3. klo 11 Jumalanpalvelus Oscar Fredrikin seurakuntakodilla

13.3. klo 14 Jumalanpalvelus Gunnaredin kirkko

20.3. klo 16 Jumalanpalvelus Biskopsgårdenin kirkko

27.3. klo 11 Jumalanpalvelus Oscar Fredrikin kirkko

HUHTIKUU

3.4. klo 11 Messu Oscar Fredrikin kirkko

10.4. klo 14 Jumalanpalvelus Glöstorpin kirkko

15.4. klo 11 Jumalanpalvelus Oscar Fredrikin kirkko

17.4. klo 11 Jumalanpalvelus Oscar Fredrikin kirkko

18.4. klo 11 Jumalanpalvelus Oscar Fredrikin kirkko

24.4. klo 11 Jumalanpalvelus Oscar Fredrikin kirkko

TOUKOKUU

1.5. klo 11 Messu Oscar Fredrikin kirkko

8.5. klo 13 Äitienpäiväkonsertti Oscar Fredrikin kirkko

8.5. klo 16 Jumalanpalvelus Biskopsgårdenin kirkko

15.5. klo 11 Jumalanpalvelus Oscar Fredrikin kirkko

22.5. klo 11 Jumalanpalvelus Oscar Fredrikin kirkko

29. 5. klo 11 Jumalanpalvelus Oscar Fredrikin kirkko

 

 

  

Gudstjänster på finska

2022

JANUARI

2.1. kl 11 Gudstjänst i  Oscar Fredriks kyrka

9.1. kl 14 Gudstjänst i  Gunnareds kyrka

16.1. kl 11 Gudstjänst i Oscar Fredriks kyrka

23.1. kl 11 Gudstjänst i Oscar Fredriks kyrka

30.1. kl 11 Gudstjänst i Oscar Fredriks kyrka

FEBRUARI

6.2. kl 11 Gudstjänst i Oscar Fredriks kyrka

13.2. kl 14 Gudstjänst i Glöstorps kyrka

20.2. kl 11 Gammaldags gudstjänst i Oscar Fredriks kyrka

27.2. kl 11 Gudstjänst i Oscar Fredriks kyrka

MARS 

6.3. kl 11 Gudstjänst i Oscar Fredriks församlingshem

13.3. kl 14 Gudstjänst i Gunnareds kyrka

20.3. kl 16 Gudstjänst i Biskopsgårdens kyrka

27.3. kl 11 Gudstjänst i Oscar Fredriks kyrka

APRIL 

3.4. kl 11 Mässa i Oscar Fredriks kyrka

10.4. kl 14 Gudstjänst i Glöstorps kyrka

15.4. kl 11 Gudstjänst i Oscar Fredriks kyrka

17.4. kl 11 Gudstjänst i Oscar Fredriks kyrka

18.4. kl 11 Gudstjänst i Oscar Fredriks kyrka

24.4. kl 11 Gudstjänst i Oscar Fredriks kyrka

MAJ

1.5. kl 11 Gudstjänst i Oscar Fredriks kyrka

8.5. kl 13 Morsdagskonsert i Oscar Fredriks kyrka

8.5. kl 16 Gudstjänst i Biskopsgårdens kyrka

15.5. kl 11 Gudstjänst i Oscar Fredriks kyrka

22.5. kl 11 Gudstjänst i Oscar Fredriks kyrka

29.5. kl 11 Gudstjänst i Oscar Fredriks kyrka

 

 

Vasemmalta / från vänster: Satu Rekola, Jani Fleivik, Reijo Oivaeus. Foto: Merja Heed