Foto: Merja Heed

Hautaus / Begravning

Att ordna finska och tvåspråkiga begravningsgudstjänster

Tietoa hautaustoiminnasta suomeksi

Tästä voit ladata tietopaketin hautaamiseen liittyvistä käytännöistä Ruotsissa.

Käytännön ohjeet

Suosittelemme ensimmäiseksi yhteydenottoa valitsemaasi hautaustoimistoon. Perjantaisin yksi pappi ja muusikko ovat käytettävissä hautauksiin. Muut viikonpäivät voivat olla mahdollisia sopimuksen mukaan. Toimimme kaikissa Göteborgin alueen kirkoissa ja kappeleissa, kuten Marian kirkossa (Lilla Stampgatan 1) sekä Oscar Fredrikin kirkossa.

Praktiska råd

Det rekommenderas att man först kontaktar den begravningsbyrån man väljer. På fredagar finns alltid en präst och en musiker tillgängliga. Andra dagar kan eventuellt ordnas enligt överenskommelse. Vi tjänstgör i alla andra kyrkor och kapell i Göteborg, bl a i Mariakyrkan (Lilla Stampgatan 1) och i Oscar Fredriks kyrka.

Hautausjumalanpalvelus

Hautausjumalanpalvelus voidaan toimittaa joko suomeksi tai kaksikielisesti (suomi + ruotsi). Kielivalinta sovitaan papin kanssa, joskus ruotsi valitaan pääkieleksi, joskus suomi. Suomen kielen taitoinen muusikkomme tuntee sekä suomalaisen että ruotsalaisen hengellisen musiikin ja voi johtaa laulua kummallakin kielellä. Palvelemme seurakuntalaisia kaikissa Göteborgin seurakunnissa. Meidän palvelumme ovat maksuttomia Ruotsin kirkkoon kuuluville.

Begravningsgudstjänst

Begravningsgudstjänster kan antingen bli finska eller tvåspråkiga (svenska + finska). Anhöriga bestämmer med prästen ifall svenskan eller finskan blir det dominerande språket, Vår finskkunniga musiker behärskar både den finska och den svenska andliga musikkulturen och kan leda församlingssång på båda språken. Vi betjänar församlingsbor i alla Göteborgs församlingar. Våra tjänster är kostnadsfria för kyrkotillhöriga.

Sururyhmät

Läheisen menetyksen aiheuttamaa surua voi sururyhmässä jakaa sellaisten ihmisten kanssa, joilla on sama kokemus takanaan. Järjestämme säännöllisesti suomenkielisiä sururyhmiä. Voit kysyä lisää papeiltamme.

Sorgegrupper

Efter bortgången av en närstående kan man få hjälp av samtal på modersmålet med medmänniskor som har upplevt samma sak. Vi anordnar sorgegrupper på finska. Våra präster berättar gärna mer.

Kirkon jäsenyydestä

Ruotsin kirkon jäsenten kaksikielinen tai suomenkielinen hautausjumalanpalvelus on yhtä lailla maksuton kuin ruotsinkielinenkin hautausjumalanpalvelus.
Jos vainaja ei kuulunut Ruotsin kirkkoon, mutta oli poissaoleva jäsen Suomen kirkossa, hänelle saadaan kirkkojärjestyksen mukaan toimittaa hautausjumalanpalvelus. Paikallisseurakunnan kirkkoherran tulee silloin päättää toimituksen mahdollinen hinta.
Jos vainaja ei kuulunut Ruotsin eikä Suomen kirkkoon, saadaan hautausjumalanpalvelus toimittaa vain paikallisseurakunnan kirkkoherran luvalla. Hän myös määrittelee mahdolliset kustannukset siinä tapauksessa.

Om kyrkotillhörighet

Finska/tvåspråkiga begravningsgudstjänster är kostnadsfria för de som tillhörde Svenska kyrkan.
Ifall den avlidna inte tillhörde Svenska kyrkan, men var sk frånvarande medlem i den evangelisk-lutherska kyrkan i Finland får en begravningsgudstjänst förrättas enligt kyrkoordningen. Då bestämmer kyrkoherden i hemförsamlingen om eventuella kostnader.
Ifall den avlidna tillhörde varken Svenska kyrkan eller den evangelisk-lutherska kyrkan i Finland behövs ett tillstånd från kyrkoherden i hemförsamlingen. Han/hon avgör i så fall även eventuella kostnader.